EMSA Zagreb

European Medical Students’ Association (EMSA) Zagreb je studentska udruga aktivna na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu preko 20 godina. Članovi udruge su studenti svih godina, te sudjeluju u već prepoznatljivim projektima, održavajući njihov kontinuitet i kvalitetu.

Zahvaljujući članovima, kreativnim idejama, te kvalitetnim radom Udruge, EMSA sudjeluje u brojnim projektima na fakultetu, Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar, surađuje s ostalim studentskim udrugama Medicinskog fakulteta te nastavlja dugogodišnju suradnju s biomedicinskim studijima u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj te
ostalim članicama drugih
podružnica EMSAe diljem Europe.