O Bolnici za medvjediće

Bolnica za medvjediće projekt je koji se odvija kroz cijelu godinu u vrtićima i knjižnicama grada
Zagreba, ali i šire. Ciljevi Bolnice za medvjediće su promicanje i unaprjeđenje zdravih životnih navika i
stavova mališana te oslobađanje dječjeg straha od bijele kute. Upravo zato projekt je postao i dio
nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“. Osim što volonteri djecu kroz interaktivnu radionicu upoznaju
sa radom zdravstvenih djelatnika i medicinskom opremom. Osim što se oslobađaju strahova koje su
stekli ranije, radionice predstavljaju i odličnu priliku za edukaciju djece, ali i roditelja, obitelji, skrbnika
o vlastitom zdravlju i zdravim životnim navikama. Upravo je pozitivan stav prema zdravstvenim
radnicima i zdravoj brizi o vlastitom tjelesnom, ali i duševnom zdravlju djeteta, koji se u sklopu
radionice razvija imperativ kojem težimo. Roditelji i djeca kao najveću prednost projekta izdvojili su
povezanost i sigurnost koju djeca osjećaju sa studentima tijekom radionica, ali i osjećaj slobode u
postavljanju pitanja na koja ne nalaze odgovore u razgovoru s liječnikom nerijetko iz straha od
traženja pojednostavljenja. Radionice Bolnice za medvjediće, ali i pripremne edukacije za studente
volontere predstavljaju odličnu platformu u sklopu koje se studenti u opuštenoj atmosferi uče
ophoditi prema djetetu i roditelju u ordinaciji i unaprijediti vlastite komunikacijske sposobnosti.
Pritom usvojene vještine studenti nesvjesno prenose i u svoj rad na kliničkim vježbama, a sposobnost
jednostavnog odgovaranja na ponekad teška i kompleksna pitanja iz područja medicine postoje
trajna prednost, kako u prenošenju znanja i promicanju pozitivnih zdravstvenih stavova i navika u šire
društvo, tako i u usvajanju novih znanja i vještina. U komunikaciji s djecom studenti shvaćaju važnost
razgovora s pacijentom, a komunikacijske obrasce usvojene na edukacijama aktivnim i na
radionicama pasivnim načinom, primjenjuju i u razgovoru s pacijentima na kliničkim vježbama.