Medicinski fakultet u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu dva integrirana (preddiplomski i diplomski) studija medicine (na hrvatskome i engleskome jeziku), Sveučilišni diplomski studij sestrinstva, tri doktorska studija (Biomedicina i zdravstvo, Biomedicine and Health Sciences, Neuroznanost), mnogobrojne poslijediplomske specijalističke studije i još veći broj organiziranih programa stalnog usavršavanja.  Programi s dugom tradicijiom nastavili su svoj razvoj slijedeći promjene u suvremenoj medicinskoj edukaciji, nacionalnim promjenama u znanosti i zdravstvu te su usklađeni s očekivanjima Europske unije. Sukladno potrebama u posljedenjm desetljeću uvode se i novi studijski programi.