Social

Edukacija volontera na KBC Zagreb

Ovaj utorak smo naše nove doktore i doktorice bolnice za medvjediće uputili u široku tematiku dječjih doživljaja liječnika i bolnice. Hvala puno našoj Ivanki, koja nas je odličnim predavanjem pripremila za liječenje novih plišanaca zajedno s našim malim pomagačima. 😊
Pratite nas, jer već sljedeći tjedan krećemo s pustolovinama. 🐻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *